Sunday, June 25, 2006

36% Abnormal

Ito na naman ang isang test na kinuha ko sa blogthings.com. Ewanko kung bakit ko trinay ang test na ito. Grabe... somewhat likely that I have no soul pala. Patay tayo diyan. Pano na meeting namin ni San Pedro?

Salamat diyos ko at hindi pa ako abnormal. Sana hanggang sa ganyang porsyento na lang po.

You Are 36% Abnormal

You are at medium risk for being a psychopath. It is somewhat likely that you have no soul.

You are at high risk for having a borderline personality. It is very likely that you are a chaotic mess.

You are at low risk for having a narcissistic personality. It is unlikely that you are in love with your own reflection.

You are at medium risk for having a social phobia. It is somewhat likely that you feel most comfortable in your mom's basement.

You are at low risk for obsessive compulsive disorder. It is unlikely that you are addicted to hand sanitizer.

No comments: