Sunday, June 25, 2006

Ano ang English ng Bugaw

Ayon sa blogthings.com, ang PIMP name ko ay Suede Money. Astig naman yan. Pangalan pa lang mukhang mayaman na ako. Wakoko!

Ano nga ba ang PIMP kapatid? Sinaliksik ko ang web tungkol sa PIMP at ito mga nahanap ko:

  • P.I.M.P - abbreviation daw yan ng Person Into Marketing Prostitutes. aka bugaw.
  • one who brokers the sexual favors of women for profit
  • A pimp is a prostitute's manager claiming they will protect the prostitutes from harm and ensure them profits.
Pag ginamit yan sa isang sentence:

This little pimp went to the market. This little pimp went home. This little pimp sold five women. This little pimp sold none.

Repeat it with me. :P

Wanna know your PIMP name? Get it here.

No comments: